Anticipated Start Dates for Sports

Start Dates for Winter 2021-22 Sports:

 
Varsity/JV -- November 15

 

Sports Offered:
Varsity & JV Boys Basketball
Varsity & JV Girls Basketball
Varsity Cheerleading
Varsity Winter Track
Varsity Boys Swim (merged with Ardsley)
Varsity Ski (merged with Ardsley)
Varsity Hockey (merged with Irvington)

 

Modified -- November 29

 

Sports Offered:
Modified Boys Basketball
Modified Girls Basketball

 

Start Dates for 2022 Spring Sports:

Varsity & JV - March 14

Modified - March 28